بهشت گمشده تهراندشت

بهشت گمشده تهراندشت

بهشت گمشده تهراندشت ممکن است که اسم تهراندشت، از طریق دوستان و

Discover

ویلا و باغ ویلا در مناطق تهراندشت و سرخاب

در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به آخرین ویلاهای موجود را مشاهده نمایید.

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا 500
آذر
۱۴۰۱
۰۴

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا 500

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۵۰۰
موقعیت:تهراندشت، سرخاب
متراژ زمین:۸۰۰
زیربنا: ۱۶۰
تعداد اتاق خواب:۲خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر:۴ فصل
محوطه سازی با درختان تزئینی
فول فرنیش
ویلا شهرکی با نگهبانی و سرایداری۲۴ ساعته
وضعیت سند:سند مادر+قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۷.۶۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در آذر ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

villarose.ir@
www.villarose.ir

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۹
آبان
۱۴۰۱
۱۸

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۹

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۹
موقعیت: تهراندشت، سرخاب
متراژ زمین: ۳۸۰
زیربنا: ۱۳۰
تعداد اتاق خواب: ۲خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: ۴ فصل
محوطه سازی با درختان تزئینی
فول فرنیش
ویلا شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر+ قولنامه با کد رهگیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۵.۲۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در آبان ۱۴۰۱)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۸
آبان
۱۴۰۱
۱۷

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۸

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۸
موقعیت: تهراندشت، سرخاب
متراژ زمین:۴۱۰
زیربنا: ۱۳۰
تعداد اتاق خواب: ۲خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: ۴ فصل
محوطه سازی با درختان تزئینی
فول فرنیش
ویلا شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر+ قولنامه با کد رهگیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۳.۹۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک درآبان۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا 497
آبان
۱۴۰۱
۱۶

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا 497

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۷
موقعیت: تهراندشت، سرخاب
متراژ زمین: ۱۰۰۰
زیربنا: ۲۰۰
تعداد اتاق خواب: ۲خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: ۴ فصل
محوطه سازی با درختان تزئینی
فول فرنیش
ویلا شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر+ قولنامه با کد رهگیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۸.۵۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک درشهریور۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹6
آبان
۱۴۰۱
۱۵

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا 496

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۶

موقعیت: تهراندشت، سرخاب
متراژ زمین: ۶۰۰
زیربنا: ۱۲۰
تعداد اتاق خواب: ۲خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: ۴ فصل
محوطه سازی با درختان تزئینی
ویلا شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر+ قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۵.۸۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک درشهریور۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، سرخاب کد ویلا ۴۹۵
آبان
۱۴۰۱
۱۴

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا 495

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ویلا ۴۹۵
موقعیت: تهراندشت، سرخاب
متراژ زمین: ۵۴۰
زیربنا: ۱۲۰
تعداد اتاق خواب: ۲خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: ۴ فصل
محوطه سازی با درختان تزئینی
فول فرنیش
ویلا شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر+ قولنامه با کد رهگیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۶ میلیارد (قیمت اعلامی مالک درشهریور۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

کد ویلا 494
آبان
۱۴۰۱
۱۳

ویلای مدرن و خوش ساخت واقع در تهراندشت، سرخاب کد ویلا 494

ویلای مدرن و خوش ساخت واقع در تهراندشت، سرخاب کد ویلا ۴۹۴

موقعیت: تهراندشت، سرخاب
متراژ زمین: ۷۳۳
زیربنا: ۱۷۰
تعداد اتاق خواب: ۲خواب یک خواب مستر
اتاق ها دارای کمد دیواری
وضعیت استخر: ۴ فصل
محوطه سازی با درختان تزئینی
فول فرنیش
ویلا شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر+ قولنامه با کد رهگیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۱۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک درشهریور۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - احمدآباد کد 493
آبان
۱۴۰۱
۱۲

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – احمدآباد کد 493

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – احمدآباد کد ۴۹۳

موقعیت: تهراندشت – احمدآباد
متراژ زمین: ۵۰۰ متر
زیربنا: ۱۲۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه سازی مدرن با درختان میوه و‌ تزئینی
آلاچیق
سایر امکانات: آب، برق، گاز
سیستم گرمایش: پکیج و رادیاتور
سیستم سرمایش: کولر آبی
ویلا بصورت فول فرنیش
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۴.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در شهریور ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سرخاب کد 492
آبان
۱۴۰۱
۱۱

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد 492

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ۴۹۲

موقعیت: تهراندشت – سرخاب
متراژ زمین: ۵۳۰ متر خالص
زیربنا: ۱۶۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب هر دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند با آب گرم (استخر چهارفصل)
وان جکوزی
محوطه سازی مدرن با درختان میوه و‌ تزئینی
آلاچیق، باربیکیو، آب نما
سایر امکانات: آب، برق کنتور، گاز مخزن LPG
سیستم گرمایش: گرمتیش از کف
سیستم سرمایش: کولر آبی
یک حلقه چاه شخصی
اتاق ها کمد دیواری
سوییت نگهبانی مجزا با امکانات کامل
ویلا بصچرت فول فرنیش
ویلا بصورت شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۹.۸ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در شهریور ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - قاسم آباد کد 491
آبان
۱۴۰۱
۱۰

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – قاسم آباد کد 491

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – قاسم آباد کد ۴۹۱

موقعیت: تهراندشت – قاسم آباد
متراژ زمین: ۵۸۰ متر
زیربنا: ۱۴۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب هر دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه سازی مدرن با درختان میوه و‌ تزئینی
آلاچیق، باربیکیو، آب نما
سایر امکانات: آب، برق مصرفی شخصی، گاز شهری کنتور
سیستم گرمایش: پکیج و رادیاتور
سیستم سرمایش: کولر گازی
ساز مهندسی بتنی
یک حلقه چاه شخصی
ویلا بصورت فول فرنیش
کابینت هایگلس ترک
اتاق ها کمد دیواری
شومینه و TV wall
جارو برق مرکزی
دوربین مداربسته و سیستم دزدگیر
درب ریموت
باربیکیو با سینک دو شعله و دوش آبگرم کنار استخر
ویلا بصورت شهرکی با نگهبانی و سرایداری ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۶.۹ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در شهریور ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سرخاب کد 490
آبان
۱۴۰۱
۰۹

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد 490

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ۴۹۰

موقعیت: تهراندشت – سرخاب
متراژ زمین: ۴۰۰ متر خالص
زیربنا: ۱۳۰ متر بنای دوبلکس
تعداد اتاق خواب: سه خواب استاندارد بزرگ هر سه خواب مستر (نورگیر عالی برای اتاق خواب ها با ویو به استخر و محوطه)
استخر: روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند و موتورخانه آبگرم
جکوزی مجزا در کنار استخر
چندین عدد درختان گردوی کهنسال بزرگ + محوطه سازی مدرن و زیبا با درختان تزئینی
آلاچیق – باربیکیو – آتشگاه
نمای ساختمان مدرن
دو اتاق خواب در طبقه پایین و یک خواب در طبقه بالا
سایر امکانات: آب کنتور شهری، برق کنتور شهری، گاز کنتور شهری
کیفیت ساخت فوق العاده بالا به بهترین متریال ممکن موحود در بازار (هرینه ساخت بیشتر از دو برابر عرف بازار)
آشپزخانه تکمیل به همراه فر توکار
اتاق خواب ها دارای کمد دیواری چوب طبیعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۸.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در شهریور ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سرخاب کد 488
آبان
۱۴۰۱
۰۸

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد 488

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ۴۸۸

موقعیت: تهراندشت – سرخاب (لوکیشن و دسترسی عالی)
متراژ زمین: ۵۰۰ متر
زیربنا: ۱۲۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو‌خواب یک خواب مستر (نورگیر عالی برای اتاق خواب ها با ویو به استخر و محوطه)
استخر: روباز به همراه تصفیه خانه
محوطه کاری با درختان قدیمی
آلاچیق – باربیکیو – آتشگاه
نمای ساختمان مدرن با چوب طبیعی
سایر امکانات: برق شهرکی و آب شهرکی و گاز LPG
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
آشپزخانه تکمیل
ویلا بصورت فول فرنیش (مبلمان نشیمن، میزناهارخوری، یخچال، سرویس خوابذاتاق خواب ها و …)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۵.۲ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در شهریور ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سرخاب کد 487
آبان
۱۴۰۱
۰۷

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد 487

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ۴۸۷

موقعیت: تهراندشت – سرخاب (لوکیشن عالی)
متراژ زمین: ۵۰۰ متر
زیربنا: ۱۳۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه سازی با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل
سایر امکانات: آب, برق، گاز
آلاچیق بزرگ و مجهز، باربیکیو، آتشگاه
سیستم گرمایش: پکیج و رادیاتور
سیستم سرمایش: کولر آبی
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری
دسترسی عالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۴.۹ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سرخاب کد 486
آبان
۱۴۰۱
۰۶

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد 486

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ۴۸۶

موقعیت: تهراندشت – سرخاب (لوکیشن عالی)
متراژ زمین: ۷۰۰ متر
زیربنا: ۱۳۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه سازی فوق العاده سبز با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل( فوق العاده سرسبز)
سایر امکانات: آب, برق، گاز (انشعابات تکمیل)
آلاچیق بزرگ و مجهز، باربیکیو
سیستم گرمایش: پکیج و رادیاتور
سیستم سرمایش: کولر آبی
ویلا بصورت فول‌فرنیش با مبلمان محوطه
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
واقع در یکی از بهترین، قدیمی ترین و سرسبزترین شهرک های منطقه تهراندشت و سرخاب
باغ پر از درختان قدیمی و تنومند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۹.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - رضا آباد کد 485
آبان
۱۴۰۱
۰۵

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – رضا آباد کد 485

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – رضا آباد کد ۴۸۵

موقعیت: تهراندشت – رضا آباد
متراژ زمین: ۵۰۷ متر
زیربنا: ۱۳۰ متر بنای مدرن
تعداد اتاق خواب: دو خواب هر دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند و آب گرم (استخر چهارفصل)
جکوزی
محوطه سازی مدرن و فوق العاده سبز با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل
سایر امکانات: آب شرب شهری, برق قانونی شهری، گاز شهری
آلاچیق بزرگ و مجهز، باربیکیو
سیستم گرمایش: پکیج و رادیاتور
سیستم سرمایش: کولر آبی
یک حلقه چاه شخصی
انباری و سرویس بیرون
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - آران کد 484
آبان
۱۴۰۱
۰۴

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – آران کد 484

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – آران کد ۴۸۴

موقعیت: تهراندشت – آران
متراژ زمین: ۴۵۰ متر
زیربنا: ۲۰۰ متر بنای دوبلکس
تعداد اتاق خواب: سه خواب دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر بزرگ روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند
جکوزی مجزا
سایر امکانات: آب شهری، برق شهری، گازی شهری
تراس بزرگ با ویو عالی
محوطه کاری با درختان میوه و زینتی و گیاهان رونده
نمای ساختمان مدرن
کابینت آشپرخانه تکمیل
تمامی اتاق ها کمد دیواری بزرگ و استاندارد
اسکلت بتنی
ویلا واقع در کوچه باغ ویلایی دنج
۴۰ متر سرایداری مجزا
سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۶.۹ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - آران کد 483
آبان
۱۴۰۱
۰۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – آران کد 483

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – آران کد ۴۸۳

موقعیت: تهراندشت – آران
متراژ زمین: ۴۳۰ متر
زیربنا: ۱۳۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب هر دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه کاری بسیار زیبا و مدرن و سبز
سایر امکانات: آب، برق، گاز (مخزن LPG)
سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و شوفاژ
کابینت آشپزخانه تکمیل
اتاق خواب ها استاندارد
سرویس بهداشتی اتاق خواب ها بزرگ
تمامی شیرآلات و تجهیزات نصب
هر اتاق خواب پاسیو مجزا
ویلا بصورت مستقل در لوکیشن دنج و آرام با نگهبانی
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۲.۹۵۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - آران کد 482
آبان
۱۴۰۱
۰۲

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – آران کد 482

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – آران کد ۴۸۲

موقعیت: تهراندشت – آران
متراژ زمین: ۶۰۰ متر
زیربنا: ۱۶۰ متر
تعداد اتاق خواب: سه خواب دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه کاری بسیار زیبا و مدرن و سبز
سایر امکانات: آب، برق کنتور، گاز (مخزن LPG)
سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و شوفاژ
کابینت آشپزخانه تکمیل
اتاق خواب ها استاندارد با کمد
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۵.۳ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سعیدآباد کد 481
آبان
۱۴۰۱
۰۱

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سعیدآباد کد 481

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سعیدآباد کد ۴۸۱

موقعیت: تهراندشت – سعیدآباد
متراژ زمین: ۵۷۰ متر
زیربنا: ۲۰۰ متر
تعداد اتاق خواب: چهارخواب سه خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند و آب گرم (استخر چهارفصل)
محوطه سازی مدرن و فوق العاده سبز با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل
آلاچیق بزرگ، باربیکیو، آتشگاه بزرگ
سایر امکانات: آب شهری, برق کنتور شهری، گاز کنتور شهری
سیستم گرمایش: پکیج و رادیاتور
سیستم سرمایش: کولر آبی
کابینت آشپزخانه تکمیل
ویلا فول فرنیش به معنای واقعی
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری + پایان کار
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته (واقع در یک شهرک بینظیر و سرسبز)
ویلا چسب بافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۸.۹ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سرخاب کد 480
مهر
۱۴۰۱
۳۰

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد 480

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ۴۸۰

موقعیت: تهراندشت – سرخاب (لوکیشن و دسترسی عالی)
متراژ زمین: ۱۰۰۰ متر
زیربنا: ۲۱۰ متر
تعداد اتاق خواب: سه خواب دو خواب مستر
استخر: استخر بزرگ روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند به همراه دوش ساحلی و …
محوطه کاری با درختان قدیمی میوه و‌ گیاهان تزئینی به همراه مسیر جوی آب و پل روی آب و …
آلاچیق بزرگ کنار استخر – باربیکیو بزرگ – آتشگاه بزرگ کنار استخر
ویلا بصورت فول فرنیش (چندین دست مبلمان، تمامی اتاق خواب ها سرویس خواب کامل، ps4، یخچال، لباسشویی و …)
نمای ساختمان مدرن با چوب طبیعی
سایر امکانات: برق شهرکی و آب شهرکی و گاز LPG
گرمایش پکیج و رادیات و سرمایش کولر آبی (همگی نصب)
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
ویلا داری درب شهرکی و درب مستقل
آشپزخانه تکمیل با کابینت هایگلاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۸.۸ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت کد 479
مهر
۱۴۰۱
۲۹

ویلای مدرن واقع در تهراندشت کد 479

ویلای مدرن واقع در تهراندشت کد ۴۷۹

موقعیت: تهراندشت (تاپ لوکیشن)
متراژ زمین: ۴۸۰ متر
زیربنا: ۳۰۰ متر
تعداد اتاق خواب: سه خواب هر سه خواب مستر (با ویوی عالی و سبز)
استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند
نمای مدرن
محوطه سازی مدرن به همراه نورپردازی
ویلا بصورت فرنیش
سیستم گرمایش و سرمایش کولر گازی و سیستم پکیج و شوفاژ
سایر امکانات: آب، برق، گاز LPG
آلاچیق، آتشکده، باربیکیو
کابینت آشپزخانه و وسایل تکمیل
یک حلقه چاه مجوز دار
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
وضعیت سند: مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۷.۸ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - حاجی آباد کد 478
مهر
۱۴۰۱
۲۸

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – حاجی آباد کد 478

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – حاجی آباد کد ۴۷۸

موقعیت: تهراندشت – سرخاب (لوکیشن دنح و عالی)
متراژ زمین: ۱۰۵۰ متر
زیربنا: ۲۴۵ بنای مدرن + ۴۵ متر سرایداری مجهز به آشپزخانه، سرویس بهداشتی فرنیش (یخچال، بخاری و …) + ۳۵ متر انباری
تعداد اتاق خواب: سه خواب هر سه خواب مستر (خواب اصلی بسیار بزرگ به همراه سرویس بهداشتی با جکوزی، اتاق خواب های دیگر سرویس بهداشتی مجهز به کابین دوش و …)
شیرآلات همگی برند KWC بصورت توکار
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند و آب گرم (استخر چهارفصل به همراه کاشی ریز البرز)
وان جکوزی
محوطه سازی مدرن و فوق العاده سبز با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل (محوطه بینظیر جنگلی که فقط باید از نزدیک دید)
آلاچیق بزرگ، باربیکیو
ویلا بصورت فول فرنیش (دو دست مبلمان نیشیمن و یک دست میز ناهارخوری برند ۶ نفره و یک دست ناهارخوری ۴ نفره برند کنزی، تلویزیون سونی به ماهواره و دستگاه پلیر، تمام اتاق خواب ها سرویس خواب دو نفر کینگ سایز به همراه تمامی متعلقات، یخچال و …)
سایر امکانات: آب، برق کنتور، گاز (۲ مخزن LPG دو تنی برای مصرف طولانی مدت)
یک حلقه چاه شخصی
سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور)
کابینت آشپزخانه تکمیل (کابینت ترک + هود)
دو عدد تخت استخری برند کنزی + چتر ۳ در ۳ برند کنزی + پنکه و مه پاش کنزی
کل ویلا سیستم دو بین مداربسته + داخل ویلا کلا مجهز به سنسورهای حرکتی
کل شیشه های ویلا مجهز به سیستم امنیتی ضربه سنج
مخزن آب سه هزار لیتری
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری
ویلا بصورت مستقل با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
تمام دوستانی که به دنبال ویلای کامل برای اقامت دائم هستن، این ویلا توسط مالک به صورت کامل مورد استفاده بوده و تمامی نیازهای یک زندگی کامل در ویلا تدارک دیده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۱۱.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - حاجی آباد کد 477
مهر
۱۴۰۱
۲۷

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – حاجی آباد کد 477

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – حاجی آباد کد ۴۷۷

موقعیت: تهراندشت – حاجی آباد (ویلا داخل بافت کوچه ویلایی نشین)
متراژ زمین: ۴۴۰ متر
زیربنا: ۱۳۰ متر بنای مدرن
تعداد اتاق خواب: دو خواب هر دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند و آب گرم (استخر چهارفصل)
وان جکوزی
محوطه سازی مدرن و فوق العاده سبز با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل
آلاچیق بزرگ، باربیکیو
اطراف استخر چوب ترمو
سایر امکانات: آب شهری کنتور, برق کنتور شهری، گاز شهری کنتور
سیستم گرمایش: گرمایش از کف
سیستم سرمایش: کولر آبی
کابینت آشپزخانه تکمیل
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری + پایان کار
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۶.۱ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - قاسم آباد کد 476
مهر
۱۴۰۱
۲۶

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – قاسم آباد کد 476

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – قاسم آباد کد ۴۷۶

موقعیت: تهراندشت – قاسم آباد
متراژ زمین: ۵۰۰ متر
زیربنا: ۱۲۰ متر بنای مدرن
تعداد اتاق خواب: دو خواب هر دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه سازی مدرن و فوق العاده سبز با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل
آلاچیق بزرگ، باربیکیو صنعتی
سایر امکانات: آب شهرکی, برق شهرکی، گاز شهری
سیستم گرمایش: پکیج و رادیاتور
سیستم سرمایش: کولر آبی
کابینت آشپزخانه تکمیل
ویلا بصورت فرنیش
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری + پایان کار
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته (شهرک ویلا عالی و تمیز)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۵.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در تیر ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، سرخاب، تهران ویلا کد 475
مهر
۱۴۰۱
۲۵

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، سرخاب، تهران ویلا کد 475

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، سرخاب، تهران ویلا کد ۴۷۵

موقعیت: تهراندشت، سرخاب (ویلای دوبلکس مدرن فول در لوکس ترین خیابان تهراندشت خیابان همتیان)
متراژ زمین: ۶۵۰ متر
زیربنا: ۲۵۰ مترمربع
تعداد اتاق خواب: سه خواب هر سه خواب مستر (اتاق خواب ها کاملا استاندارد با کمد دیواری)
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند و آب گرم (استخر چهارفصل)
جکوزی مجزا
موتورخانه مرکزی
محوطه سازی مدرن و فوق العاده سبز با درختان میوه و‌ تزئینی بصورت چهارفصل
آلاچیق بزرگ، باربیکیو صنعتی
سایر امکانات: آب شهرکی, برق کنتور شهری، گاز شهری کنتور
سیستم گرمایش: گرمایش از کف
سیستم سرمایش: اسپیلت برای هر فضا
کابینت آشپزخانه تکمیل و مدرن
ویلا بصورت فول فرنیش (یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، فر توکار، مبلمان، میزناهارخوری، سرویس خواب اتاق خواب ها، تلویزیون، مبلمان محوطه)
سیستم امنیتی مجهز به دزدگیر ودوربین مداربسته
آلاچیق مسقف مجزا پشت ساختمان با مبلمان
سیستم صوتی فضای داخل و محوطه
نورپردازی مدرن محوطه
کیفیت ساخت بالا و متریال مصرفی درجه یک
نمای ویلا مدرن با متریال میکروسمنت
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه کد رهگیری
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۱۳.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، سرخاب، تهران ویلا کد 474
مهر
۱۴۰۱
۲۴

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، سرخاب، تهران ویلا کد 474

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، سرخاب، تهران ویلا کد ۴۷۴

متراژ زمین: ۵۷۰ مترمربع
زیربنا: ۲۰۰ متر
تعداد اتاق خواب: سه خواب هر سه خواب مستر
استخر: استخر روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند و آبگرم (استخر چهارفصل) به همراه جکوزی مجزا
انشعابات: آب شهری، برق شهرکی، گاز شهری
آتشگاه، آلاچیق، آبنما
طراحی نما و فضای داخلی مدرن
کابینت آشپزخانه تکمیل
ویلا بصورت فول فرنیش
محوطه سازی با درختان میوه و ترئینی
سیستم صوتی داخل سقف فضای داخلی و محوطه
شیرآلات همگی توکار و سرویس وال هنگ
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
گرمایش پکیج و رادیاتور
سرمایش کولر آبی
نورپردازی محوطه و نما
وضعیت سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۸.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در تیر ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، اسماعیل آباد کد 473
مهر
۱۴۰۱
۲۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، اسماعیل آباد کد 473

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، اسماعیل آباد کد ۴۷۳

موقعیت: تهراندشت،اسماعیل آباد
متراژ زمین: ۴۰۰ متر
زیربنا: ۱۳۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: استخر روباز بزرگ به همراه تصفیه خانه هوشمند
محوطه سازی مدرن با درختان میوه و تزئینی
آتشگاه بزرگ، باربیکیو، آلاچیق
نمای ویلا مدرن
کابینت آشپزخانه تکمیل مدرن
سرمایش کولر آبی گرمایش پکیج و رادیاتور
سایر امکانات: آب، برق، گاز
ویلا بصورت نیمه فرنیش
ویلا بصورت شهرکی دارای نگهبانی ۲۴ ساعته
وضعیت سند: سند تکبرگ (انتقال در دفترخانه به نام خریدار)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۴.۵۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در خرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، آران کد ۴۷۲
مهر
۱۴۰۱
۲۲

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، آران کد 472

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، آران کد ۴۷۲

موقعیت: تهراندشت، آران
متراژ زمین: ۴۰۰ متر
زیربنا: ۱۱۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: استخر بزرگ روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند
سایر امکانات: آب، برق، گازی مخزن LPG
محوطه کاری با درختان میوه و زینتی
نمای ساختمان مدرن
کابینت آشپرخانه تکمیل
سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۲.۸۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در تیر ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، آران کد ۴۷۱
مهر
۱۴۰۱
۲۲

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، آران کد 471

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، آران کد ۴۷۱

موقعیت: تهراندشت، آران
متراژ زمین: ۷۸۰ متر
زیربنا: ۱۴۰ متر
تعداد اتاق خواب: سه خواب یک خواب مستر
وضعیت استخر: استخر بزرگ روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند
سایر امکانات: آب شهری، برق شهری، گازی شهری
آلاچیق مسقف با سازه بتنی و آلاچیق چوبی
محوطه کاری با درختان میوه و زینتی و گیاهان رونده
نمای ساختمان مدرن
کابینت آشپرخانه تکمیل
تمامی اتاق ها کمد دیواری بزرگ و استاندارد
یک حلقه آب چاه شخصی
سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۶.۸۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای دوبلکس مدرن خوش ساخت با انشعابات شهری
مهر
۱۴۰۱
۲۲

ویلای دوبلکس مدرن خوش ساخت با انشعابات شهری ، ویلای کد 470

ویلای مدرن واقع در تهراندشت، آران کد ۴۷۰

موقعیت: تهراندشت، آران
متراژ زمین: ۴۵۰ متر
زیربنا: ۱۹۰ متر بنای دوبلکس
تعداد اتاق خواب: دو خواب هر دو خواب مستر
وضعیت استخر: استخر بزرگ روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند
سایر امکانات: آب شهری، برق شهری، گازی شهری
تراس بزرگ با ویو عالی
محوطه کاری با درختان میوه و زینتی و گیاهان رونده
نمای ساختمان مدرن
کابینت آشپرخانه تکمیل
تمامی اتاق ها کمد دیواری بزرگ و استاندارد
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
۴۰ متر سرایداری مجزا
سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۶.۴۰۰ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در مرداد ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن واقع در تهراندشت - سرخاب کد 488
مهر
۱۴۰۱
۰۸

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد 488

ویلای مدرن واقع در تهراندشت – سرخاب کد ۴۸۸

موقعیت: تهراندشت – سرخاب (لوکیشن و دسترسی عالی)
متراژ زمین: ۵۰۰ متر
زیربنا: ۱۲۰ متر
تعداد اتاق خواب: دو‌خواب یک خواب مستر (نورگیر عالی برای اتاق خواب ها با ویو به استخر و محوطه)
استخر: روباز به همراه تصفیه خانه
محوطه کاری با درختان قدیمی
آلاچیق – باربیکیو – آتشگاه
نمای ساختمان مدرن با چوب طبیعی
سایر امکانات: برق شهرکی و آب شهرکی و گاز LPG
ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
آشپزخانه تکمیل
ویلا بصورت فول فرنیش (مبلمان نشیمن، میزناهارخوری، یخچال، سرویس خوابذاتاق خواب ها و …)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیمت: ۵.۲ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در شهریور ماه ۱۴۰۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت هماهنگی و بازدید با ویلارز در تماس باشید

۰۹۱۲-۶۷۵-۳۱۴۴
۰۹۱۲-۳۷۷-۱۹۵۶
۰۹۱۲-۰۴۵-۱۳۸۰
۰۹۱۲-۴۶۷-۷۸۵۳

ویلای مدرن 500 متری شهرکی در سعیدآباد تهراندشت
تیر
۱۴۰۱
۲۴

ویلای مدرن 500 متری شهرکی در سعیدآباد تهراندشت ، ویلای کد 469

📌 ویلای کد ۴۶۹
🌱 موقعیت: تهراندشت، سعیدآباد
🌱 متراژ زمین: ۵۰۰ متر
🌱 زیربنا: ۱۵۰ متر زیربنا با ارتفاع سقف ۴ متر
🌱 تعداد اتاق خواب: دو خواب یک خواب مستر
🌱 وضعیت استخر: استخر بزرگ روباز به همراه تصفیه خانه هوشمند
🌱 سایر امکانات: آب، برق سه فاز، گازی شهری
🌱 محوطه کاری با درختان میوه و زینتی و گیاهان رونده
🌱 نمای ساختمان مدرن
🌱 کابینت آشپرخانه تکمیل و فرنیش (یخچال و لباسشویی برند عالی)
🌱 مخزن آب ۵ هزار لیتری
🌱 باربیکیو
🌱 پنجره ها آلومینیوم
🌱 درب اتاق ها پی وی سی
🌱 تمامی اتاق ها کمد دیواری بزرگ و استاندارد
🌱 ویلا بصورت شهرکی با سرایداری و نگهبانی ۲۴ ساعته
🌱 سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیری
💵 قیمت: ۷ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵)

ویلای مدرن مستقل در اسماعیل آباد تهراندشت
تیر
۱۴۰۱
۲۴

ویلای مدرن مستقل در اسماعیل آباد تهراندشت ، ویلای کد 468

📌 ویلای کد ۴۶۸
🌱 موقعیت: تهراندشت، اسماعیل آباد
🌱 متراژ زمین: ۵۰۰ متر
🌱 زیربنا: ۱۲۰ متر
🌱 تعداد اتاق خواب: دو خواب یک خواب مستر
🌱 وضعیت استخر: استخر بزرگ روباز به همراه تصفیه و آبگرم (چهارفصل) + جکوزی
🌱 محوطه کاری با درختان میوه و زینتی و گیاهان رونده
🌱 نمای ساختمان مدرن
🌱 نیمه فرنیش
🌱 روف گاردن
🌱 باربیکیو بزرگ
🌱 آتشگاه
🌱 آب نمای کنار استخر
🌱 آشپرخانه کامل با بهترین متریال ممکن
🌱 سند: سند مادر + قولنامه با کد رهگیر
💵 قیمت: ۴.۵ میلیارد (قیمت اعلامی مالک در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱)

تهراندشت ، سرخاب، خرید ویلا

همه چیز در مورد تهراندشت، سرخاب، ویلا و زمین

ویلا فول فرنیش
آذر
۱۴۰۱
۰۳

ویلا فول فرنیش؟‎

افرادی که با املاک ویلارز تماس میگیرند معمولا این سوال را از ما میپرسند که ویلای فول فرنیش به چه معناست؟ ویلا فول فرنیش، ویلاهایی هستند که به صورت مبله و با تجهیزات کامل زندگی و مبلمان به مشتری فروخته…

نحوه خرید زمین برای ساخت ویلا‎‎ hana sarhadi
آذر
۱۴۰۱
۰۲

نحوه خرید زمین برای ساخت ویلا‎

آیا خرید زمین سرمایه‌گذاری خوبی در سال ۱۴۰۱ است؟ پاسخ سریع بله است! هیچکس نمی‌تواند آن را از شما بگیردیا از بین ببرد. یک قطعه زمین در وضعیت خوبی باقی می‌ماند و ارزش آن افزایش می‌یابد. هیچ چیز مانند هیجان…

نکات کاربردی در ساخت ویلای کوچک‎‎
آذر
۱۴۰۱
۰۱

نکات کاربردی در ساخت ویلای کوچک‎

در طراحی و ساخت انواع ویلا گاهی با ابعاد کوچک و مساحت پایین از یک زمین مواجه خواهید شد که به دلیل متراژ کم ممکن است شما را با محدودیت‌هایی در ابعاد مختلف مواجه کند. گاهی ممکن است کوچک بودن…

سرخاب در واقع نگین تهراندشت شناخته می شود و به بهشت ساوجبلاغ معروف است.
آبان
۱۴۰۱
۲۰

سرخاب در واقع نگین تهراندشت شناخته می شود و به بهشت ساوجبلاغ معروف است.

  نام اصلی سرخاب، سرخ آباد است و از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ شناخته می شود. سرخاب روستایی ییلاقی که در ساوجبلاغ قرار دارد و منطقه باارزش و محبوب به شمار می رود سرخاب در واقع نگین تهراندشت شناخته…

آپارتمان 70 متری ویلای 700 متری
خرداد
۱۴۰۰
۱۱
سرخاب ، سعیدآباد ، اسماعیل آباد
خرداد
۱۴۰۰
۰۲

سرخاب ، سعیدآباد ، اسماعیل آباد

سرخاب ، سعیدآباد ، اسماعیل آباد 📌 توی تماس هایی که با ویلا رز گرفته میشه، همیشه یه سوال مشترک هست. اینکه بهترین جای تهراندشت کجاست؟ 🔖 این پست رو برای دوستانی میذاریم که با منطقه تهراندشت آشنایی ندارن. اون…

طراحی ویلا : یک ویلای متفاوت
خرداد
۱۴۰۰
۰۱

طراحی ویلا : یک ویلای متفاوت

طراحی ویلا : یک ویلای متفاوت 🔖 توی این مطلب قصد داریم یکم در مورد یه موضوع نسبتا متفاوت صحبت کنیم. موضوع طراحی ویلا 🔖 یه وقتا هست که شما حوصله ساخت و ساز ندارین. یه ویلا میخواید که آخر…

فروش خانه برای سرمایه گذاری
خرداد
۱۴۰۰
۰۱

فروش خانه برای سرمایه گذاری

یکی از مهم ترین موضوعاتی که توی ذهن بسیاری از دوستان هست اینه که برای خرید ویلا یا باغچه به نیت سرمایه گذاری و استفاده، آیا آپارتمان تهران که توش زندگی میکنیم رو بفروشیم یا نه؟ این سوال از ما…

خیابان خلیج فارس تهراندشت
اردیبهشت
۱۴۰۰
۱۹

خیابان خلیج فارس تهراندشت

خیابان خلیج فارس تهراندشت 📌 در ادامه معرفی مناطق مهم تهراندشت، توی این پست قصد داریم یکی دیگه از خیابونای مهم این منطقه رو خدمتتون معرفی کنیم. 💎 خیابان خلیج فارس 🔖 شاید کمتر اسم خیابون خلیج فارس به گوشتون…